قوانین شرکت در جشنواره

1- کاربر درصورتیکه تراکنش انجام دهد حداکثر تا ساعت 24 همان روز می تواند از جوایز گردونه بهره مند گردد .

2- شانس برنده شدن در گردونه شانس و جوایز نهایی داشتن حداقل یک تراکنش خرید بسته اینترنت ، پرداخت قبض – کارت به کارت ، پرداخت ، خرید شارژ ، پرداخت قبض موبایل ، بازپرداخت تسهیلات ، خرید بلیط قطار و خرید خدمات بیمه ای می باشد .